API

Các thông báo về api hoặc chuyện lặt vặt mới nhất sẽ được cập nhật tại đây!.
Tất cả api đang bị lỗi do mình vừa đổi domain từ https://nqduv.dev sang https://antdev.org nên đang tạm bảo trì api. Lúc nào có thời gian rảnh mình sẽ phát triển lại nha.
Tất cả api đều do mình tự mò cũng như tự viết , đa số dựa trên api gốc của website hoặc thông qua app !
Api mình viết thay vì các bạn phải post data lên qua code thì mình đã biến đổi để các bạn get một cách thuận tiện hơn
Dữ liệu trả về sẽ dưới dạng json và các bạn sử dụng nó rất dễ dàng
PHP thì chỉ cần @json_decode(file_get_contens('https://api.antdev.org/checkip.php?ip=me'),true);
Với Python requests.get('https://api.antdev.org/checkip.php?ip=me').json()
checkip.php?ip=me chỉ là mình demo thôi nhé các bạn có thể tùy chọn api tùy thích

Thông tin truy cập

Region-Country

,

Timezone

IP Address

3.214.184.223

ISP

Time Truy Cập

28/09/2023 13:52:22

As

Org

Countrycode

API CHECK INFO KEY HMA

Nhập đúng data để có kết quả nhanh nhất!

Result


API LOOKUP IP

Nhập đúng data để có kết quả nhanh nhất!

Result


API CHECK INFO DOMAIN

Nhập đúng data để có kết quả nhanh nhất!

Result


API CHECK UID FACEBOOK

Nhập đúng data để có kết quả nhanh nhất!

Result


API LOOKUP BIN

Nhập đúng data để có kết quả nhanh nhất!

Result


API TẠO NOTE

Nhập đúng data để có kết quả nhanh nhất!

ResultDanh Sách Tất Cả API

Hiện tại mình đang code rất nhiều api nhưng do nhiều cái chưa ổn định còn có một số lỗi vặt nên sẽ không sharecông khai ở đây , bạn có thể sử dụng các api đang ổn định mình để ở đâyxem thử.