API

Các thông báo về api hoặc chuyện lặt vặt mới nhất sẽ được cập nhật tại đây!.
Tất cả api đang bị lỗi do mình vừa đổi domain từ https://nqduv.dev sang https://antdev.org nên đang tạm bảo trì api. Lúc nào có thời gian rảnh mình sẽ phát triển lại nha.
Tất cả api đều do mình tự mò cũng như tự viết , đa số dựa trên api gốc của website hoặc thông qua app !
Api mình viết thay vì các bạn phải post data lên qua code thì mình đã biến đổi để các bạn get một cách thuận tiện hơn
Dữ liệu trả về sẽ dưới dạng json và các bạn sử dụng nó rất dễ dàng
PHP thì chỉ cần @json_decode(file_get_contens('https://api.antdev.org/checkip.php?ip=me'),true);
Với Python requests.get('https://api.antdev.org/checkip.php?ip=me').json()
checkip.php?ip=me chỉ là mình demo thôi nhé các bạn có thể tùy chọn api tùy thích

Thông tin truy cập

Region-Country

Ashburn,United States

Timezone

America/New_York

IP Address

3.233.232.160

ISP

Amazon Technologies Inc.

Time Truy Cập

13/07/2024 19:00:04

As

AS14618 Amazon.com, Inc.

Org

AWS EC2 (us-east-1)

Countrycode

US